ნუ გახვალთ სახლიდან თუ ოფისიდან ბიზნეს სუბიექტის შესახებ ამონაწერის მისაღებად. უბრალოდ შეავსეთ შესაბამისი ელექტრონული ანკეტა.საბანკო პლასტიკური ბარათით გადაიხადეთ მომსახურების საფასური და მარტივად, ონლაინ რეჟიმში გააკეთეთ განაცხადი ბიზნეს სუბიექტის შესახებ ახალ ამონაწერზე...

ახალი განაცხადი (ამონაწერის მომზადება) დამატებითი ინფორმაცია ვიდეო ინსტრუქცია