ნუ გახვალთ სახლიდან თუ ოფისიდან გირავნობა/ლიზინგის უფლებათა რეესტრიდან ამონაწერის მისაღებად. უბრალოდ შეავსეთ შესაბამისი ელექტრონული ანკეტა.საბანკო პლასტიკური ბარათით გადაიხადეთ მომსახურების საფასური და მარტივად, ონლაინ რეჟიმში გააკეთეთ განაცხადი გირავნობა/ლიზინგის უფლების შესახებ ახალ ამონაწერზე...

ახალი განაცხადი (ამონაწერის მომზადება) დამატებითი ინფორმაცია ვიდეო ინსტრუქცია